top of page

Gandras ir kregždė lietuvių sodyboje: apie jų panašumą ir skirtumus


Kregždė ir gandras – šventieji lietuvių sodybų paukščiai. Nuo seno drausta naikinti jų lizdus, o šių paukščių įsikūrimas buvo suprantamas kaip ypatinga palaima namams ir apsauga nuo perkūnijos:


Kregždės – šventi paukščiai. Jei kuriuose namuose jos apsigyvena, tai ir tie namai šventi: jų perkūnas nemuša ir kt. nelaimės nelanko.


Gandrai kur apsigyvena, ten piktosioms dvasioms nėra vietos. Užtat lietuviai gandrus gerbia ir jų nešaudo. Nušauti gandrą skaitosi kaip padaryti žmogžudystę.

Žinoma, gandras ir kregždė svarbūs ne tik lietuviams – štai gandras yra ne tik mūsų, bet ir baltarusių, ukrainiečių, lenkų (greta jūrinio erelio) nacionalinis paukštis. Kregždė, kuri Europoje tapo kaimiškos sodybos ikona, paskelbta Austrijos ir Estijos nacionaliniu paukščiu.


Gandras ir kregždė užsitarnavo žmogaus meilę ir pagarbą daug šimtmečių gyvendami kartu su žmonėmis jų sodybose. Šiuo požiūriu jie panašūs. Tačiau šių paukščių kelias nuo gamtos link kultūros yra skirtingas.