top of page
Naudojimosi sąlygos

INTERNETINĖS SVETAINĖS VYKINTOKELIAI.LT BENDROSIOS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS IR TVARKA 

 

Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis svetaine bei perkant paslaugas.

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, MB „Vykinto keliai“, kurios buveinės adresas Pašulniškių vs. 1, Pašulniškės, LT-15210 Vilniaus r., Lietuva, ir kuriai Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 30492527, interneto svetainei.

1.2. Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės http://vykintokeliai.lt vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės savininkės MB „Vykinto keliai“, kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis.

1.3. MB „Vykinto keliai“ Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją vykintokeliai.lt svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę. Prisijungdami prie vykintokeliai.lt svetainės ir/ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šioje svetainėje arba per ją, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.

1.4. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, MB „Vykinto keliai“ turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/panaikinti Vartotojo galimybę naudotis vykintokeliai.lt svetaine, ištrinti/panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

2. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai

2.1. Vykintokeliai.lt neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti svetainėje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.

2.2. Vykintokeliai.lt neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2.3. Vykintokeliai.lt svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent MB „Vykinto keliai“ aiškiai praneša priešingai.

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

3.1. MB „Vykinto keliai“ ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

3.3.  Vykintokeliai.lt svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad MB „Vykinto keliai“  elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

3.4. Paskelbdamas Vykintokeliai.lt svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia MB „Vykinto keliai“ teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

4. Nuorodos

4.1. Kai Vykintokeliai.lt pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų svetaines, tokios nuorodos nėra Vykintokeliai.lt kokybės patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose svetainėse arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir Vykintokeliai.lt neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Vykintokeliai.lt netikrina tokių svetainių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

4.2. Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš Vykintokeliai.lt svetainės, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito svetainės prekės ženklu ar logotipu, jeigu su Vykintokeliai.lt raštu nėra susitarta kitaip.

4.3. Vartotojams draudžiama Vykintokeliai.lt svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

4.4. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Įskaitant bet neapsiribojant šiuo Vartotojams „Sulieknėk sveikai“ svetainėje draudžiama:
• Žeminti asmens garbę, orumą, kenkti dalykinei asmens reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams;
• Kurstyti neapykantą/karą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su asmeniu/asmenimis dėl jo (jų) lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ir kt.;
• Pateikti tikrovės neatitinkančią/žinomai melagingą, netikslią, šališką informaciją;
• Pateikti informaciją, skatinančią/reklamuojančią/palankiai vaizduojančią alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat bet kokios kitos formos alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir/ar psichotropinių medžiagų reklamą;
• Pateikti informaciją, turinčią pornografijos elementų;
• Rašant komentarus, bendraujant prisistatyti/apsimesti kitu asmeniu.

5. Asmens duomenys

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis Vykintokeliai.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.1. MB „Vykinto keliai“ turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis Vykintokeliai.lt svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi Vykintokeliai.lt duomenų bazėje 10 metų.

5.3. MB „Vykinto keliai“ rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui įstatymo numatyta tvarka.

5.4. MB „Vykinto keliai“ naudos Asmens duomenis šios svetainės bei susijusių įmonės paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.5. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia MB „Vykinto keliai“ teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

5.6. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai MB „Vykinto keliai“ el.paštu  vykintokeliai@gmail.com arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą MB „Vykinto keliai“ valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

5.7. MB „Vykinto keliai“ neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6. Mokamos paslaugos

6.1. Vartotojas vykintokeliai.lt svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – renginius (ekskursijas, ekskursijų maršrutus, paskaitas, mokymus), e-knygas, vaizdo įrašus ir dovanų kuponus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas. 

6.2. Likus ne mažiau kaip 24 val. iki renginio pradžios, Vartotojui el. paštu ir (arba) trumpąja telefono žinute išsiunčiamas informacija apie renginį.

6.3. Nesusidarius grupei ar dėl iš anksto nenumatomų kliūčių (pvz., ekstremalių oro sąlygų ar kt.) ekskursijos ir kiti renginiai gali būti atšaukiami. Dėl pinigų grąžinimo atšaukus renginį žr. 9.2

6.3.1. Ekskursijos pėsčiomis atšaukiamos nesusidarius minimaliai 8 asmenų grupei. Apie ekskursijos automobiliais atšaukimą nesusidarius grupei Vartotojui pranešama likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki jos pradžios. 

6.3.2. Ekskursijos automobiliais atšaukiamos nesusidarius minimaliai 4 automobilių grupei. Apie ekskursijos automobiliais atšaukimą nesusidarius grupei Vartotojui pranešama likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki jos pradžios.  ​

6.3.3. Ekskursijos autobusu atšaukiamos nesusidarius minimaliai skelbime nurodytai grupei. Apie ekskursijos autobusu atšaukimą nesusidarius grupei Vartotojui pranešama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki jos pradžios.  ​

 

7. Atsakomybės apribojimas
7.1. Šios svetainės turinys pateikiamas pagal „kaip yra“ ir „kiek prieinama“ principus. MB „Vykinto keliai“ neteikia jokių garantijų dėl šio svetainės ar jo turinio.

7.2. MB „Vykinto keliai“ neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei MB „Vykinto keliai“ galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

7.3. MB „Vykinto keliai“ neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

7.4. MB „Vykinto keliai“ neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių MB „Vykinto keliai“ negali kontroliuoti.

7.7. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja: 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. MB „Vykinto keliai“ neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

8. Slapukai
8.1. Vykintokeliai.lt svetainėje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

8.2. Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. Vykintokeliai.lt naudoja ilgalaikius slapukus, siekdamas stebėti lankytojų navigaciją svetainėje bei rinkti statistinius duomenis.

8.3. Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote svetainėje. Siekdami naudotis Vykintokeliai.lt interneto svetaine, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai išnyks, kai Jūs išeisite iš Vykintokeliai.lt interneto svetainės arba išjungsite Jūsų naršyklę.

8.4. Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Chrome ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.

 

9. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

9.1. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos vartotojui suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad MB „Vykino keliai“ surengus renginį (ekskursiją, paskaitą, mokymus ar kt.), pateikus e-knygą ar suteikus prieigą prie video įrašo paslauga yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

9.2 Už renginius (ekskursijas, paskaitas, mokymus ir pan.) iš anksto sumokėti pinigai elektroniniu būdu ar grynais yra prilyginama bilieto įsigijimui. Pirkėjai neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą prieš įsigyjant kursus apsvarstykite, ar galėsite dalyvauti ekskursijose, paskaitose ar mokymuose, įvertindami datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas. 

9.3 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas MB „Vykinto keliai“ padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas, per 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai Vartotojas pageidauja panaudoti sumokėtą sumą kitai paslaugai apmokėti. Išimtis – force majeure situacija.

9.4 Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, MB „Vykinto keliai“ turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai MB „Vykinto keliai“ asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, MB „Vykinto keliai“ turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

9.5. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju MB „Vykinto keliai“ gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. MB „Vykinto keliai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje Vykintokeliai.lt, tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

10. Naudojimosi sąlygų keitimas

10.1. Kadangi Vykintokeliai.lt svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, MB „Vykinto keliai“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.

10.2. MB „Vykinto keliai“ praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

10.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

11. Taikoma teisė ir jurisdikcija

11.1. Šiai svetainei ir jo Naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

11.3. Visi tarp Vartotojo ir MB „Vykinto keliai“ kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal MB “Vykinto keliai” buveinės vietą.

11.4. Kilus ginčui tarp vartotojo ir tiekėjo, prašymą/skundą dėl interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite:
– pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius LT-01402, el. paštu tarnyba@vvtat.lt , tel.: (8-5) 262 6751 arba faksu (8 5) 279 1466
– interneto svetainėje www.vvtat.lt
– VVTAT teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665)
– užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.5. Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir MB “Vykinto keliai” laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su MB “Vykinto keliai”  bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.

Atnaujinta 2021-01-21
_______________
© MB „Vykinto keliai“ 2021. Naudojimosi sąlygos.

bottom of page