top of page
Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

 

MB „Vykinto keliai“ šia privatumo politika  nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis interneto svetaine https://www.vykintokeliai.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „Vykinto keliai“ 

Pašulniškių vs. 1, Pašulniškės, LT-15210 Vilniaus r. 

Įmonės kodas: 304925277.

A/S LT37 3500 0100 0402 0987, Paysera LT

Tel. +370 613 11178, el.p. vykintokeliai@gmail.com

 

Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, lankydamiesi Mūsų Interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Mūsų Interneto svetainės lankytojų duomenys  renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.  

 

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

 

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti šių rūšių informaciją:

 

- tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją tokią kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 

- informaciją, kurią Jūs suteikiate norėdami  prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;


- informaciją  apie Jūsų kompiuterį, apsilankymus mūsų interneto svetainėje bei naudojimąsi ja (įskaitant IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

 

- bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

SLAPUKAI

Slapukai (angliškai – cookies) − tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją ir išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

 

Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

 

- Interneto svetainės statistikos analizei;

 

- siekdami užtikrinti Interneto svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;

 

- užtikrinti trečiųjų šalių (pvz. Google Analitics) įrankių veikimą Interneto svetainėje;

 

- paslaugų plėtrai bei rinkodarai.

 

Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš Jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto svetainėje, arba Jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate mūsų Interneto svetainėje.

 

Jūs galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdami naudojamos naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.  Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jums gali reikėti peržiūrėti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Surinkta informacija gali būti naudojama šiais tikslais:

 

- Jūsų registracijai, kad galėtumėte Jums suteikti paslaugą bei išsamią informaciją apie paslaugos užsakymo ir vykdymo eigą;

 

- paslaugų apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją;

 

- tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas, jei esate davęs išankstinį sutikimą*;

 

- siekiant sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas, taip pat Interneto svetainės palaikymui, administravimui, sutrikimų diagnozavimui ir siekdami rinkti statistinę informaciją apie mūsų Interneto svetainės ir/ ar paslaugų naudojimą;

 

- kitais būdais su Jūsų sutikimu*.

 

 

 *Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

Jūsų duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas/ prekes, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

 Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 

- jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

 

- mūsų partneriams, teikiantiems su Jūsų užsakytomis paslaugomis/ prekėmis susijusias paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;

 

- teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

Asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves ir pan.). Iš tokių tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.

 

Mūsų Interneto svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“ ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per mūsų Interneto tinklalapį.

 

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau nei 3 metai nuo paskutinio pirkimo ar prisijungimo prie svetainės.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

Jūs turite šias teises:

 

- būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 

- susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

- reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 

- reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 

- reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 

- reikalauti perkelti duomenis (teisė perkelti);

 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.  Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu,  galite kreiptis elektroniniu paštu vykintokeliai@gmail.com arba skambinti telefonu +370 613 11178. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums el. paštu vykintokeliai@gmail.com.  Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos  atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti.  

 

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami,  mes saugosime  tik  tas informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

 

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. spalio 4 d.

bottom of page