top of page

Šventakmenis

Atnaujinta: 2018-10-30


Ant kalnelio prie upelio

Dieną naktį ugnelė smelk,

smelk, smelk!

Ten Žvaginis su Ruginiu

Oželį Dievui ant garbės smaug,

smaug, smaug!

Tu oželi, žilbarzdėli, auk,

auk, auk!

Dievuks mūsų tavęs lauk,

lauk, lauk!


Šis 1865 m. pirmą kartą kun. B. Tamulevičiaus užrašytas (sukurtas, galbūt perkurtas?) tekstas 1898 m. buvo paskelbtas dr. Jono Basanavičiaus „Lietuviškų pasakų“ pirmame tome ir toliau plito persakomas, perrašomas, galbūt net dainuojamas. Vieni šiuos žodžius siejo su Žvaginių piliakalniu, Klaipėdos r., o kiti, jų tarpe čia pateikiamą variantą prieš Pirmąjį pasaulinį karą Rietave iš kun. Juozapo Bikinto nusirašęs archeologas Liudvikas Kšivickis, – s