top of page

Amžiaus radinys Lietuvoje – Šventosios stabas

Atnaujinta: 2019-01-22

Didysis praėjusio šimtmečio Lietuvos archeologinis radinys - prieš 5500 metų pajūryje iš juodalksnio išdrožtas stabas. Prasidedant akmens amžiaus gyvenviečių tyrimams Šventojoje prie Palangos, niekas negalėjo įsivaizduoti, kad kartu su daugeliu kitų radinių giliai po žemėmis bus ir medinis dievybės atvaizdas.


Prieš 50 metų surastas Šventosios stabas Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje (viršutinė dalis). Griciuvienė E., Grižas G., Steponaitis V. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p. 49.

Archeologė Rimutė Rimantienė prisimena, kad 1969 m. rugpjūčio 28 d. stabą, ekspedicijos dalyvių pavadintą dievuku, atrado Juozas Šliavas - mokytojas ir kraštotyrininkas iš Žeimelio su vienu iš moksleivių:


Nelabai ko tikėjausi iš to plotelio, bet, kaip visada, viską stengiausi iškasti iki pat galo. Įsitaisiau gal kokiame 3 m aukštyje ant iškastų žemių krūvos su