top of page

Atrasti baltų paveldo vertybes gali kiekvienas!

Tą dieną, kai Prienų miškininkai Tadas Zubavičius ir Giedrius Kasperaitis vežė nuo vieno jų surasto pilkapio prie kito buvo labiau nei akivaizdu, kad ne visos baltų paveldo vertybės yra žinomos, o jų atradėjais gali tapti kiekvienas iš mūsų. Nebūtini ilgai mokslo metai ir knygų lentynos. Paprasčiausia ieškoti panašumų ir skirtumų būdu. Vadinasi, lankydami saugomus archeologijos ir mitologijos paminklus atidžiai įsižiūrime į padėtį, aplinką, išvaizdą ir kitoje vietovėje ieškome panašių. Taip buvo surasti naujieji Prienų savivaldybės pilkapiai. Ir dar kokie!


Pilkapiai prie Žiegždrių kaimo (Balbieriškio sen., Prienų r.) - ypač vaizdingi. V. Vaitkevičiaus nuotrauka, 2018 m. lapkritis

Surastos pilkapių grupės nėra didelės: prie Žiegždrių kaimo - šeši sampilai, prie Naravų - du, o prie Purvininkų - vienas. Tačiau kažin ar gali būti kitaip: senovės lietuvių pilkapiai, datuojami IX-XI a., yra paplitę dešiniajame Nemuno krante, iki šiol apie juos labai trūksta duomenų kairiajame. Atrodo, kad peržengti didžiosios upės ribos kitados arba nenorėta, arba negalėta.