top of page

Aukštaitijos Šventoji. Kodėl šventa?

Atnaujinta: 2019-09-27

Daug šimtmečių aukštaičiai taria Šventosios upės vardą. Kai kurie dar mena padavimus apie krikštą ar pas ligonį važiavusį ir upėje nuskendusį kunigą...

Jeigu istorikui reikėtų pamėginti atsakyti į klausimą kodėl Šventoji yra šventa, tai pasakojimą reikėtų pradėti nuo tų laikų, kai prieš 4000 ir daugiau metų ji skyrė skirtingus ūkininkavimo (o tai reiškia ir išgyvenimo) kelius pasirinkusias bendruomenes: kairiajame krante buvo verčiamasi medžiokle ir žvejyba, dešiniajame - žemdirbyste ir (arba) gyvulininkyste.


Toks pat, net dar ryškesnis skirtumas tarp rytų ir vakarų yra matomas žvelgiant į geležies amžiaus laidojimo paminklų žemėlapį. Praėjus 40 metų po jo sudarymo, kasmet atrandant naujų pilkapių, padėtis iš esmės nepasikeitė.

V-XIII a. laidojimo paminklų žemėlapis (Lietuvos archeologijos atlasas. I-XIII a. pilkapynai ir senkapiai. Red. R. Rimantienė. Vilnius, 1977, t. 3).